ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์กระป๋องสเปรย์

สารขับดันที่ใช้ในการบรรจุกระป๋องสเปรย์

Liquid Propellant สารขับดันชนิดของเหลว 

Air Or Cmpressed gas  สารขับดันประเภทอัดลม 

Propane

Nitrogen

Iso-Butane

 

N-Butane

 

I-Pentane

 

N-Pentane

 

Hydrocarbon blends

 

DME

 

R134a

 

R152a

 

ฝาครอบกระป๋องสเปรย์

ฝากครอบต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับ กระป๋องอลูมิเนียม ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋อง ตั้งแต่   10 มม. – 80 มม.  และ กระป๋องเหล็ก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. ถึง 73 มม.

AerosolOverCap.jpg

All dimensional specifications should be considered for reference us only. 
รูปภาพประกอบเพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทาง เท่านั้น การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

หัวกดกระป๋องสเปรย์

ฝาครอบสเปรย์ไฮดราเป็นฝาสเปรย์มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้ได้กับหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์  เช่น เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน  ยาฆ่าแมลง ผลิตในหลากหลายสี ไฮดรามีให้เลือกสองรุ่น: แบบสองชิ้น (มีเพิ่ม หลอดฉีด) และแบบชิ้นเดียว (พร้อมรูฉีด)

AerosolActuator.jpg

รูปภาพประกอบเพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทาง เท่านั้น การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

นอกจากนี้ ยังมี วาล์วกระป๋องสเปรย์ให้เลือกหลายแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ การใช้งาน กับ เนื้อผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการให้มีลักษณะสัมผัสในรูปแบบ สเปรย์ มูส เจล โลชั่น 

สำหรับสินค้าประเภทเจลและโฟม

ForGelFoam.jpg

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทครีมและโลชั่น

ForCreamslotions.jpg

สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์

ForSprayProducts.jpg

รูปภาพประกอบเพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทาง เท่านั้น การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 

วาล์วกระป๋องสเปรย์

วาล์วกระป๋องสเปรย์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาจากกระป๋องสเปรย์ภายใต้ความดัน ที่ให้ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตัว สเปรย์ฉีดผม สเปรย์ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่งและผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค วาล์วกระป๋องสเปรย์ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะการฉีดอย่างต่อเนื่อง  สำหรับวาล์ว Meterec dose  เป็นลักษณะของวาล์วที่กดเป็นครั้ง ๆ สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านเภสัชกรรม

AerosolValve1.jpg

รูปภาพประกอบเพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทาง เท่านั้น การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

เทคโนโลยี่ วาล์วแบบมีถุง  (BOV : Bag-On-Valve)

Bag-On-Valve เป็นวาล์วแบบใหม่ ที่ช่วยให้ป้องกัน เนื้อผลิตภัณฑ์ ไม่สัมผัส หรือ ปนเปื้อนกับ สารขับดัน และ เนื้อกระป๋อง อันเนื่องจากความเข้มข้นของเนื้อสาร ที่อาจมีผลต่อ สภาพ กระป๋อง หรือ ต้องการความเข้มข้นและ บริสุทธิ์ ของเนื้อสาร เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ   วาล์วชนิดนี้ ประกอบด้วย ถุงลามิเนต ที่ใส่ลงในกระป๋อง ซึ่งแยกส่วนออกจากกระป๋อง โดยการเติมผลิตภัณฑ์เข้าไปที่ถุงดังกล่าว

ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มีน้ำหนักเบาและมีความไวต่ออากาศหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน

AerosolValve2.jpg

ภาพประกอบภายใน Bag-On-Valve 

AerosolValve3.jpg

Bag-On-Valve  เหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ ต่าง ๆ เหล่านี้

 

สถานการณ์ 

ทางเลือกของ BOV 

ไม่สามารถพ่นได้ในบางมุมเช่นพลิกคว่ำลง องศาการฉีดสเปรย์

เปิดใช้งาน 360 องศา สามารถใช้งาน ฉีดได้ในทุกองศา 

การฉีด สเปรย์ออกอย่างไม่ต่อเนื่อง 

อากาศและไนโตรเจนที่มีแรงดันสูงระหว่างถุงและผลิตภัณฑ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

มีการสัมผัสกับสารขับดัน 

ภาชนะที่บรรจุปิดสนิทจึงสามารถป้องการปนเปื้อน

เนื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์กระป๋องสเปรย์  ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อสัมผัสกับแก๊ส หรืออากาศ

ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับสูตรที่มีความไวต่อออกซิเจนและมีความไวต่อแสง

การรั่วไหล รอยแตก

สามารถต้านทานแรงกระแทกสูงสุด

ก๊าซจะทำลายสิ่งแวดล้อม

ใช้เชื้อเพลิงที่ปลอดสารพิษป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระป๋อง

กระป๋องแบบ เหล็ก   แบบ 2 ชิ้น และ แบบ 3 ชิ้น

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 45 - 73 มม.  ความสูง ตั้งแต่ 120-320 มม.

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวาล์ว ตั้งแต่ 45 – 73 มม.

can1.jpg

กระป๋อง อลูมิเนียม

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 22 มม.- 80 มม.  ความสูงตั้งแต่ 60 มม. – 280 มม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวาล์ว ตั้งแต่ 22 – 80 มม.

can2.jpg

Screen_Shot_2560-10-11_at_2.42.36_PM.pngScreen_Shot_2560-10-11_at_2.43.28_PM.pngGMP.jpg